DATA CENTER CO.,LTD.

บริษัท ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด บริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อธุรกิจของท่าน รูปแบบการทำงานของเรา ไม่ใช่แค่การออกแบบเวปไซต์เท่านั้น แต่อยู่ที่การออกแบบวิธีคิด การนำเสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์บนสื่ออินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการประสานสิ่งที่จำเป็นต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่การจัดหาที่เก็บข้อมูล การออกแบบเวปไซต์ และการบริหารข้อมูลให้ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา

 


 

INTERNET DATA CENTER (IDC)
IDC ของเราสามารถรองรับ ความต้องการของลูกค้าได้หลายรูปแบบ ทั้งการรับฝากเครื่องแม่ข่ายสำหรับอินเทอร์เน็ต (Colocation)  พื้นที่เช่าสำหรับ ให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Web hosting)  ด้วยโครงข่าย โทรคมนาคมของเรา และพันธมิตร ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ไปสู่ทุกจุดต่างๆ ทั้งใน ประเทศ และต่างประเทศได้ สำหรับทางเลือกในการรับบริการ มีทั้งแบบมาตรฐานสากลความเร็วสูง และแบบประหยัด โดยขึ้นกับความต้องการลูกค้า

 


 

WEB DESIGN SERVICE
ดา ต้า เซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการ สร้างเว็บไซต์ และออกแบบเว็บไซต์ให้มีรูปแบบโดยเฉพาะ สำหรับบริษัท หน่วยงาน องค์กร ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท/องค์กร ในรูปแบบ HTML(แบบง่าย) หรือ เว็บสำเร็จรูป( Joomla, WordPress) ที่จะช่วยให้ท่านสามารถ อัพเดท เพิ่มเติม แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ของท่าน ได้เองโดยที่ท่านสามารถจัดการเว็บไซต์ได้เอง ง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องมีความรู้เรื่องเขียน โปรแกรม

 


 

CONTENTS MANAGEMENT SERVICE
หัวใจในการทำงานของเวปไซต์ ไม่ใช่แค่การสร้างให้แล้วเสร็จ แต่คือการสร้างกระแสความเคลื่อนไหวเวปไซต์ เวปไซต์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวย่อมไม่สร้างความสนใจให้แก่ผู้เยี่ยมชม

แต่ การที่จะทำให้เวปไซด์น่าสนใจอยู่เสมอ ย่อมต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญในการดูแล เราจึงนำเสนอบริการบริหารงานข้อมูลให้ทันสมัย ซึ่งจะทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายประจำ ในการจ้างบุคลากรที่มีความชำนาญ เพื่อที่จะบริหารงานข้อมูลในเวปไซต์ของท่าน

 


 callme